Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge

General Terms And Conditions

 

Sukladno odredbi čl. 6 st. 1 točke 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br.130/17 odredbi čl. 10 st.1. – 6. Zakona o zaštiti potrošaća NN br.110/15

pisani prigovor potrošaća može se podnijeti:

-    pisano u pristorijama

-    na mail : info@epoca360.com

-    poslati poštom na adresu: Epoca turizam d.o.o., Murvi 2, 52466 Novigrad

 

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Our website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.