Reclamations

Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge

Sukladno odredbi čl. 6 st. 1 točke 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br.130/17 odredbi čl. 10 st.1. – 6. Zakona o zaštiti potrošaća NN br.110/15 pisani prigovor potrošaća može se podnijeti:

  • pisano u pristorijama
  • na mail info@epoca360.com

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

This website is leaving "cookies" on your computer for the purpose of content navigation and anonymized usage statistics collection. By using this website you confirm that you agree with this.